AGHIA portal z francuskiej wsi

Temat: co się dzieje ???
A więc tak... nie mam zadnych wyników ze szpitala, bo... w szpitalu nie miałam usg (tylko jedno badanie ginekologiczne , cisnienie i temperaturka ), "kuruję się w Świnoujściu

podam Ci więc wyniki na podstawie których opierają sie diagnozy lekarzy (wyniki z usg doplerowskiego zrobionego "prywatnie" w Szczecinie- stan na 24 tydzień ciąży)
Indeks płynu owodniowego (AFI) = 7 cm (sprawdzałam w necie- to niby norma)
przepływy pępowinowe ok 5x
Wiek ciążowy
OM = 24 tyg
BP = 22 tyg
HC = 21 tyg
ABT = 20 tyg
AC = 21 tyg
FI= 21 tyg


to chyba na tych wynikach opierają swoje założenia
nikt nie powiedział mi co jest temu przyczyną i w ogóle lekarze nie widzą w tym większych problemów, choć mój prowadzacy nieśmiało na obchodach o tym wspominał w stylu "ale u tej pani dziecko jest troszkę za małe"
serce dziecka i inne organy też zbadał mi lekarz na tym usg i wszystko jest jak najbardziej prawidłowe
może naprawde przesadzam i panikuję?
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=10268Temat: LUTY 2007 -- Już wszystkie Lutusie na świecie!!
Monia dla Ciebie
Do oceny wieku ciążowego stosuje się wiele parametrów. Najczęściej używane to:

GS – wymiar pęcherzyka ciążowego
CRL – wymiar ciemieniowo-siedzeniowy
BPD – wymiar dwuciemieniowy
OFD – wymiar potyliczno-czołowy
HC – obwód główki
CER – wymiar poprzeczny móżdżku
FL – długość kości udowej
HL – długość kości ramiennej
APAD – przednio-tylny wymiar brzucha
TAD – wymiar poprzeczny brzucha
AC – obwód brzucha.

Największą dokładność w ocenie wieku ciążowego uzyskuje się na podstawie czterech podstawowych parametrów – BPD, HC, AC oraz FL, obliczonych przed 20 tygodniem ciąży.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33969


Temat: Wymiary na USG w kolejnych tygodniach ciązy
babeczki, zaciekawil mnie wynik badania usg i znalazlam takie oto dane w necie, moze wam sie przydadza:
Wymiary:
BPD = 43 mm - wymiar dwuciemieniowy główki
AC = 123 mm - obwód brzuszka
FL = 28 mm - długość kości udowej
HC = 150 mm - obwód główki
Wymiary odpowiadają 18 tygodniowi ciąży.
-------------------------------------------------------------
Wymiary:
BPD = 57,3 mm - 23W 4D - wymiar dwuciemieniowy główki
AC = 177 mm - 22W 6D - obwód brzuszka
FL = 41,8 mm - 22W 4D - długość kości udowej
HC = 208 mm - 22W 6D - obwód główki
EFW = 557 gr - waga bobaska
OFD = 73,2 mm

Calculations:
FL/BPD : 72,9
FL/AC : 23,7 (20-24)
FL/HC : 20,1 (19,1-20,7)
HC/AC : 1,175 (1,05-1,21)
CI : 80,1 (70-86)
Wymiary dla 23 tyg ciazy
---------------------------------------------------------------
Wymiary:
BPD = 65 mm - wymiar dwuciemieniowy główki
AC = 227 mm - obwód brzuszka
FL = 49 mm - długość kości udowej
F.W. = 966 gr - waga bobaska

wymiary dla 27 tyg ciazy
----------------------------------------------------------------
Wymiary:
BPD = 72,3 mm - 29W 0D - wymiar dwuciemieniowy główki
AC = 238 mm - 28W 1D - obwód brzuszka
FL = 58 mm - 30W 2D - długość kości udowej
F.W. = 1267 gr - waga bobaska
FTA = 45,10 cm^2
FL/BPD : 79,9 (76-82%)
FL/AC : 24,25 (20-24%)
wymiary dla 30 tyg ciazy
----------------------------------------------------------------
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=11545


Temat: Wymiary na USG w kolejnych tygodniach ciązy
Biometria płodu
(zaczerpnięte ze strony http://www.forum.e-wesele.pl/viewtopic.php...c0725ff217fd6e8 - tam też są zdjęcia)
Do oceny wieku ciążowego stosuje się wiele parametrów. Najczęściej używane to:

GS – wymiar pęcherzyka ciążowego
CRL – wymiar ciemieniowo-siedzeniowy
BPD – wymiar dwuciemieniowy
OFD – wymiar potyliczno-czołowy
HC – obwód główki
CER – wymiar poprzeczny móżdżku
FL – długość kości udowej
HL – długość kości ramiennej
APAD – przednio-tylny wymiar brzucha
TAD – wymiar poprzeczny brzucha
AC – obwód brzucha.

Największą dokładność w ocenie wieku ciążowego uzyskuje się na podstawie czterech podstawowych parametrów – BPD, HC, AC oraz FL, obliczonych przed 20 tygodniem ciąży.

Długość ciemieniowo-siedzeniowa – CRL:
Wymiar ten powinien być średnią z trzech pomiarów wykonywanych bezpośrednio po sobie. Jest najbardziej miarodajny między 7 a 14 tygodniem ciąży. Po 14. tygodniu ciąży precyzja staje się mniejsza z powodu możliwości zgięcia lub wyprostowania się płodu. Pomiar ten przeprowadza się sondą dopochwową, od szczytu główki do siedzenia, bez nóżek i pęcherzyka żółtkowego

Przezierność fałdu karkowego - NT (nuchal translucency):
Jest to odległość między skórą a tkanką podskórną na wysokości karku płodu . Aby pomiar był dokładny płód nie może znajdować się w dużym przygięciu lub odgięciu.
Jest najbardziej miarodajny między 11 a 14 tygodniem ciąży.
Jego norma jest uzależniona od wymiaru CRL, jednak nie powinna przekraczać 2,5 mm.

Wymiar dwuciemieniowy – BPD:

Powinien być wykonywany od zewnętrznych powierzchni kości czaszki w przekroju przez główkę, który zawiera w jednej płaszczyźnie: w linii środkowej sierp mózgu oraz przegrodę przeźroczystą, z tyłu wzgórze i sploty naczyniówkowe obu komór bocznych.

Przekrój powinien być owalny
W przypadku główki spłaszczonej lub okrągłej należy posłużyć się wskaźnikiem główkowym (CI – cephalic index), który oblicza się ze wzoru:
CI % = BPD/OFD x 100
Norma dla CI zawarta jest między 74 a 83%.
Niski CI może świadczyć o dolichocefalii, wysoki o brachycefalii. Można wówczas ocenić wiek ciążowy na podstawie skorygowanego BPD:

Skorygowany BPD = (BPD x OFD) /1,265

Obwód główki – HC:
W celu wykonania tego pomiaru należy uzyskać przekrój jak do pomiaru BPD,
mierząc tylko zewnętrzne powierzchnie czaszki (rys.3).
Nie jest wymiarem tak powtarzalnym jak BPD, ale może być przydatny, gdy CI wskazuje na główkę spłaszczoną lub zbyt okrągłą

Wymiar poprzeczny móżdżku – CER:
Jest najbardziej stabilnym pomiarem, niezależnym od opóźnienia wzrostu płodu.

Obwód brzuszka – AC:
Ma zasadnicze znaczenie dla oceny masy płodu, w rozpoznawaniu makrosomii oraz IUGR.
Wykonuje się go w przekroju poprzecznym brzucha na wysokości ujścia lewej żyły wrotnej w wątrobie, na poziomie żołądka i trzech ośrodków kostnienia kręgosłupa.
Przekrój ten powinien być okrągły.
Pomiaru dokonuje się od zewnętrznych do zewnętrznych powierzchni skóry.
Nadmierny ucisk sondy może zniekształcić obwód brzuszka.

Długość kości udowej – FL:
Pomiar ten wykonuje się wzdłuż długiej osi kości,
kierując wiązkę ultradźwięków prostopadle do kości.
Mierzy się tylko długość trzonu kości, bez przynasady dalszej (rys.6).
Wymiar poniżej 2 odchyleń standardowych sugeruje istnienie dysplazji szkieletowych

Długość kości ramieniowej – HL:
Pomiar ten stosowany jest w przypadku trudności w uwidocznieniu kości udowej.
Zasada pomiaru jest taka sama jak w przypadku FL.

Fałd skóry karku
Pomiar skóry na karku płodu mierzony między 14 a 22 tygodniem ciąży.
Norma do 6 mm. Pogrubiały występuje m.in. w trisomii 21.

Łożysko
O łożysku mówimy od 16. tygodnia ciąży. Prawidłowa grubość łożyska mierzona prostopadle do jego płaszczyzny nie powinna przekraczać 4,5 cm.
Do oceny dojrzałości łożyska stosuje się czterostopniową skalę Grannuma (0° , I° , II° , III° ), jednak nie koreluje ona ze stopniem wydolności łożyska.

Pępowina
Prawidłowo zbudowana jest z trzech naczyń – dwóch tętnic i jednej żyły.
Nie należy opisywać pępowiny owiniętej wokół szyi płodu.
Dwunaczyniowa pępowina jest najczęstszą nieprawidłowością rozwojową pępowiny
i może współistnieć z innymi wadami wrodzonymi.
Jej stwierdzenie jest wskazaniem do badania ECHO serca płodu.

AFI – amniotic fluid index – objetość płynu owodniowego (index Phelana)
Jest to suma przestrzeni płynowych w czterech kwadrantach macicy, mierzona w wymiarze
AP, bez części drobnych, wyrażona w cm.
Norma przyjęta: 5 – 20 cm
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=11545